2005-04-28

 

Argh!

Jeg opdagede lige at der er gået en del over en uge siden min sidste - alt for korte - opdatering. I må endelig ikke tro at min blog er død, jeg har bare haft travlt på det sidste (ikke at det er nogen undskyldning - så lang tid tager det jo heller ikke at skrive et eller andet).

Lidt update på mit liv:

Jeg har nu ca. to måneder tilbage til ren rå specialeskrivning (og dertil et par uger til gennemretning og sådan (de kan selvfølgelig i et vist omfang inddrages hvis det skulle blive absolut nødvendigt (men det skal det helst ikke))).

I overmorgen er der matematikrevy. Eftersom jeg har skrevet en stor del af revyen, er jeg ret spændt på hvordan den modtages - især fordi visse ting er voldsomt indforståede, mens andre bare er enormt fjollede. Placeringen af revyen viser sig i øvrigt at være forbundet med lidt problemer fordi der er sammenfald med en større middag i forbindelse med et mindesymposium til ære for min afdøde eksvejleder. Konkret betyder det at en del af de forelæsere jeg har gjort mig umage for at parodiere i revymanuskriptet, ikke kommer til revyen, mens jeg til gengæld går glip af gratis mad. Øv altså.

2005-04-19

 

Vi har pave

Så kan vi lære det. Det er lidt surt at jeg ikke nåede at konvertere til katolicismen - nu er det en anden der er valgt, antager jeg.

2005-04-11

 

Mærkelig, munter mand med mere

Egentlig er der ikke mere end den mærkelige muntre mand - og så denne kommentar om manglen på det lovede mere - men jeg kunne dårligt stå for alliterationen. Beklager.

Jeg havde en underlig oplevelse i dag. Min blære besluttede i morges at jeg var nødt til at slå et lille smut forbi de offentlige toiletter på Glostrup station. Ved selve hovedalteret derinde stod en ældre herre med stort vildt hår og viftede lidt med sit kønsorgan, mens han smilede. Det virkede som en underlig ting at gøre, så jeg skyndte mig ind på et aflåsbart toilet for at gøre hvad der nu var at gøre, derinde. Manden havde det åbenbart helt fint med situationen, for han begyndte at udstøde små, muntre lyde, og da jeg af samme grund skyndte mig at blive færdig og gå min vej, så det bestemt ud som om han vinkede farvel - bare ikke med hænderne.

Så har jeg da oplevet det med.

2005-04-05

 

Speciale - del XI

Jeg har travlt. Jeg har pludselig kun 3 måneder til at skrive mit speciale færdigt - i hvert fald hvis jeg skal have tid til at se det igennem for fejl og sådan, før det skal afleveres.

Umiddelbart skulle man tro at jeg kunne have forudset denne situation. Fx kunne jeg for 3 måneder siden have sagt "Uha, nu er der kun 6 måneder tilbage til at skrive speciale, hvilket vil sige at jeg om 3 måneder kun har 3 måneder! Gør noget, Stefan!" Men hvis jeg havde sagt sådan, havde jeg formentlig ikke været mig. Og dertil kommer at jeg faktisk nærmere havde 7 måneder tilbage dengang - fristen er blevet rykket frem fordi min vejleder er i udlandet det meste af august. Og med hele 7 måneder tilbage er der jo ingen grund til panik.

Men under alle omstændigheder er det hele sådan uden videre kommet forbløffende tæt på. Og med et speciale der snart (eller næsten snart, i hvert fald) skal afleveres, er der faktisk en del at lave. For det første skal specialet skrives - det er ikke nok med en holdningstilkendegivelse, eller hvad man ellers kunne finde på.

Men specialet er ikke den eneste del af uddannelsen, og før specialet skal afleveres, skal man have studienævnets ord for at man faktisk har opfyldt alle formelle krav (eller fået dispensation for en passende delmængde). Man kunne tro at den slags var noget der kunne klares automatisk ved hjælp af dette hersens moderne EDB-noget, men så let slipper vi ikke! Der skal udfyldes et længere ansøgningsskema og vedlægges en eksamensresultatudskrift hvor de beståede kurser udstyres med koder efter et sindrigt system som vist kun én person helt har styr på.

Jeg havde egentlig planlagt at vente med at søge om denne godkendelse til jeg havde alle fagelementer i hus, hvilket vil sige når jeg fik rettet et allerede afleveret fagprojekt. Fordelen ville være at jeg faktisk ville få en reel godkendelse, og ikke en betinget. Men på trods af at jeg afleverede projektet for over fire måneder siden, har jeg endnu ikke hørt noget om det - emnet er nemlig så obskurt at den eneste censor der kunne tage det, sidder og har enormt travlt et sted ude i Virkeligheden.

Indsæt selv passende afrunding.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?